Заличаване на ЕТ и търговски дружества

„Регихелп“ ООД предлага компетентна помощ при заличаване и ликвидация на ЕТ и търговски дружества.

Какво ви предлагаме с нашата услуга:

  • ще подтогвим всички необходими документи и заявления;
  • ще ви съпроводим до нотариус за заверка на необходимите документи;
  • ще извадим необходимите удостоверения за липса на задължения от НАП и НОИ;
  • ще заплатим всички необходими държавни, нотариални и банкови такси от ваше име;
  • ще подадем изискуемите документите в Агенцията по вписванията;
  • ще извадим Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър след приключване на процедурата;

 

Крайни цени с включени държавни и банкови такси:

УслугаЦена
Заличаване на ЕТ 2400 лв.
Ликвидация на ЕООД/ООД в ликвидация /вкл. обявяване на покана до кредиторите/ 2400 лв.
Заличаване на ЕООД/ООД 2400 лв.

 

Заличаване на ЕТ
 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree