Услуги, които предлагаме

 • Регистрация на ЕТ
 • Регистрация на ЕООД
 • Регистрация на ООД
 • Регистрация по избор по ЗДДС /за новорегистрирани фирми/
 • Промяна на обстоятелства /име, седалище, адрес, предмет на дейност/
 • Извличане на Актуално състояние от Търговския регистър
 • Увеличаване на капитал на ООД / ЕООД
 • Преобразуване на търговски дружества
 • Прехвърляне на дружествени дялове
 • Прехвърляне на търговско предприятие
 • Наследяване на търговско предприятие на починал едноличен търговец
 • Вписване на нов съдружник без продажба на дялове
 • Наследяване на дружествени дялове на починал съдружник
 • Регистрация на ЕООД / ООД със собственик българско юридическо лице
пълен списък с услуги и цени >>

Полезни статии

Полезни статииПреобразуване на ЕТ в ЕООД

Един от най-често задаваните въпроси в практиката ни е как едноличен търговец може да се „преобразува“ в ЕООД. В зората на демокрацията след възстановяването на търговското право като самостоятелен клон на правото законодателят въвежда термините „еднолична и колективна фирма на граждани“. Докато колективната фирма на граждани е сравнително близка като същност до днешните събирателни дружества, то едноличната фирма е първообразът на днешния едноличен търговец. През 90-те години на миналия век едноличният търговец е една от най-масовите и разпространени правни форми за осъществяване на търговска дейност. Търговският закон предвижда, че като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Това е и основната разлика между едноличния търговец и търговските дружества – търговските дружества са юридически лица - самостоятелни субекти на правото, различни от своите учредители, докато едноличният търговец е гражданин с адрес на територията на Република България, който придобива търговско качество като физическо лице.

продължава>
 

Седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция

Един от задължителните въпроси, възникващи при регистрацията на търговска фирма, без значение от правната форма на търговеца, е къде ще бъдат седалището и адресът на управление на търговеца. Този избор е с важно както практическо, така и чисто формално значение – без да бъде посочен конкретен адрес на търговеца, той не може да бъде вписан в Търговския регистър. Това е един от основните въпроси, с които търговците се сблъскват при първоначалната регистрация на фирмите си.

продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 3 от 3

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree