Услуги, които предлагаме

 • Регистрация на ЕТ
 • Регистрация на ЕООД
 • Регистрация на ООД
 • Регистрация по избор по ЗДДС /за новорегистрирани фирми/
 • Промяна на обстоятелства /име, седалище, адрес, предмет на дейност/
 • Извличане на Актуално състояние от Търговския регистър
 • Увеличаване на капитал на ООД / ЕООД
 • Преобразуване на търговски дружества
 • Прехвърляне на дружествени дялове
 • Прехвърляне на търговско предприятие
 • Наследяване на търговско предприятие на починал едноличен търговец
 • Вписване на нов съдружник без продажба на дялове
 • Наследяване на дружествени дялове на починал съдружник
 • Регистрация на ЕООД / ООД със собственик българско юридическо лице
пълен списък с услуги и цени >>

Полезни статии

Полезни статииНеобходим ли ви е касов апарат

Един от въпросите, които вълнуват търговците при регистрация на фирма, особено тези, които го правят за първи път, е дали ще им е необходим касов апарат. На въпроса не може да бъде отговорено еднозначно.

За повечето видове дейности няма нормативна уредба, която да задължава търговците да имат касов апарат. Тук е мястото да вмъкнем, че от 01.04.2012 г. всички касови апарати следва да са свързани с Националната агенция по приходите.

продължава>
 

Начален капитал при регистрация на фирма

С промените в Търговския закон в сила от 01.01.2010 г. изискуемият минимален капитал за регистрация на ЕООД и ООД беше намален от 5000 лв. на 2 лв. Това превърна правната форма дружество с ограничена отговорност в изключително атрактивен и достъпен за широк кръг предприемачи начин за правене на бизнес.

продължава>
 

Банкови такси за откриване на набирателна сметка

Задължително изискване на Закона за търговския регистър е, при регистрация на ЕООД или ООД, да се представи документ за внесен в банката капитал. Размерът на началния капитал е обект на друга наша статия, а тук ще се спрем на банковите такси, които търговските банки в България събират за откриване на набирателна сметка – така се наричат сметките на фирмите в процес на регистрация.

продължава>
 

Регистриране на фирма на чужденец

В настоящата статия ще разгледаме възможността чуждестранно физическо лице без български документ за самоличност да стане едноличен собственик на капитала или съдужник и съответно управител на дружество с ограничена отговорност в България и някои чисто технически детайли.

продължава>
 

Срокове за регистрация на фирма

Много често в практиката се случва клиентите да поискат „експресна“ регистрация на фирма. Това е провокирано от различни по характер фактори – необходимо е да имат новорегистрирана фирма колкото е възможно по-скоро, за да сключат важен търговски договор, за да внесат стока или да направят вътрешнообщностно придобиване, за да продадат стока или услуга, за която имат предварителна уговорка с клиент и т.н.

продължава>
 

Необходим ли е фирмен печат

Един от въпросите, който вълнува едноличните търговци и управителите на търговски дружества след регистрацията на фирмата е, необходим ли е фирмен печат и може ли спокойно да се извършва търговска дейност без такъв.

продължава>
 

Защо да НЕ регистрирате фирмата си сами

В днешно време, с оглед финансовата и икономическа обстановка в Република България, всеки човек, нормално и естествено, гледа да спести разходи от извършването на определени услуги. Регистрацията на фирма НЕ е една от тях. С вписването в Търговски регистър на фирмата лицето става субект на българското търговско право и придобива качеството „търговец“. Ето защо правилното изготвяне на необходимите документи от специалист е своевременна гаранция за успешна регистрация на фирмата.

продължава>
 

Колко вида дейност може да осъществява една фирма?

Най-често предприемачите изкристализират бизнес идеята си и на базата на нея съставят бизнес план. Чак когато са завършени тези подготвителни стъпки, се пристъпва към същинската реализация на дейността, регистрацията на фирма и т.н. Какво обаче се прави, когато имаме повече от една идея за бизнес и искаме с една фирма да развиваме паралелно няколко вида дейност? Може ли това да се случи или трябва да регистрираме отделна фирма за всеки един вид дейност?

продължава>
 

Административни задължения на фирмите без дейност

Икономическата обстановка е изключително динамична и в много случаи се променя не с дни, а с часове. Понякога се случва от момента на подаване на заявлението за регистрация до самата регистрация на новата фирма да настъпят такива обстоятелства, които да забавят или дори да отложат за неопределен период започването на нейната дейност. В същото време на отдавна съществуващи фирми им се налага да прекратят дейността си. Собствениците на неработещи фирми не са длъжни да ги заличават от Търговския регистър, но въпросът е какви административни задължения съществуват през периода, в който фирмата няма дейност?

продължава>
 

ООД/ЕООД със съдружник/собственик чуждестранно юридическо лице

За да се регистрира ООД/ЕООД трябва да има едно или повече лица-учредители. В най-често срещания случай това са един или повече дееспособни български или чужди граждани. Търговският закон позволява ООД/ЕООД да се учредява и от юридически лица, т.е. едно или повече юридически лица да станат собственици на новото дружество. Юридическите лица могат да бъдат както местни, така и чуждестранни.

продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 2 от 3

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree