Смяна на име на фирмата

Наскоро сте си регистрирали дружество, но това, което при учредяването ви звучеше като име на фирма, с което без никакви усилия спечелите милиони, ще привлечете стотици хиляди лоялни клиенти и след няколко месеца ще пожънете такъв успех, че чуждестранните инвеститори ще се надпреварват да ви правят оферти за купуване на бизнеса и ви предлагат суми, които ви позволяват никога повече да не работите, сега ви се струва скучно и малко не на място?

Няма от какво да се тревожите! Съществува възможност да промените името на фирмата си, а не да регистирирате нова.

А сега сериозно. При смяна на име на фирмата следва да се спазват изискванията на закона. На първо място името трябва да отговаря на предписанието за уникалност. Въпреки че се срещат фирми с еднакви имена поради недостатъчно прецизната система преди 01.01.2008 г. сега това не е възможно.

Чл. 7, ал. 2 от Търговския закон гласи: „Фирмата трябва да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да не накърнява обществения ред и морала.“ Доколкото тази разпореба е спазена и името е уникално, можете да впрегнете ума си и да измислите нещо оригинално.

За останалото ще се погрижим ние. Ще изготвим всички необходими документи и заявления и ще заплатим всички държавни такси и ще подадем заявлението вместо вас. След няколко дни промяната ще бъде отразена в Търговския регистър и ще получите удостоверение за направеното вписване.

Важно е да се отбележи, че за промяната следва да уведомите обслужващата ви банка, че името на фирмата е сменено, а ако ползвате касов апарат – да се свържете с доставчика си за да въведе промяната и във фискалната памет.

Уведомление до Национална агенция по приходите не е необходимо – информацията ще пристигне по служебен ред от Агенцията по вписванията в данъчното.

След като извършите тези действия, може да продължите с всекидневните си ангажименти.

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree