Начален капитал при регистрация на фирма

С промените в Търговския закон в сила от 01.01.2010 г. изискуемият минимален капитал за регистрация на ЕООД и ООД беше намален от 5000 лв. на 2 лв. Това превърна правната форма дружество с ограничена отговорност в изключително атрактивен и достъпен за широк кръг предприемачи начин за правене на бизнес.

Но дали регистрацията на фирма с 2 лв. капитал наистина е толкова добра идея? И въобще каква е ролята на учредителния капитал? Ще се опитаме да отговорим на тези въпроси.

В правната литература учредителният капитал при регистрация на фирма се нарича още рисков. Казано с други думи, това са лични спестени средства на едноличния собственик или на съдружниците, които те са готови да рискуват в определено начинание, което смятат, че ще бъде печелившо.

А самото начинание отнема средства – от няколко стотин до няколко стотин хиляди или дори милиона лева. Тези средства са необходими за закупуване на стока, която по-късно ще бъде продадена в първоначален, преработен или обработен вид, за закупуване на средства за производство, машини, съоражения и т.н., за обзавеждане на офиси, обезпечаване на първите плащания към служители и контрагенти на фирмата.

Да си послужим с един лесен пример, за да илюстрираме ситуацията. Господин Иванов прави регистрация на фирма с 2 лв. капитал с цел да купува пчелни кошери от фирма X за 50 лв. и да ги продава на фирма Y за 60лв./бр. Идва време фирмата на г-н Иванов да направи първата си поръчка – 100 кошера, за които са му необходими 5000 лв. До този момент дружеството няма никакви приходи или разходи, а на касата има само 2 лв (внесеният капитал при учредяването).

В този момент дружеството няма средства да закупи стоката. Г-н Иванов, който по всяка вероятност мисли себе си и фирмата си за едно и също лице, вади от джоба си 5000 лв. и плаща стоката. Но от счетоводна гледна точка, тези 5000 лв. са заем, който г-н Иванов дава на дружеството. А сделката е търговска и не може да бъде безвъзмездна. Следователно г-н Иванов следва да начисли лихва на собствената си фирма и да плати данък, тъй като за него тази лихва е доход.

Това е причината, поради която съветваме клиентите си да внасят капитал при регистрация на фирма, достатъчен да обезпечи първоначалните им разходи.

Ако все пак нямате такава възможност, ви съветваме да внесете минимум 10-20 лв., а не 2 лв. Така капиталът ще е разделен на повече дялове и ако се наложи да приемате още няколко съдружника, няма да е необходимо да увеличавате капитала преди да можете да продадете част от дяловете.

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree