Срокове за регистрация на фирма

Много често в практиката се случва клиентите да поискат „експресна“ регистрация на фирма. Това е провокирано от различни по характер фактори – необходимо е да имат новорегистрирана фирма колкото е възможно по-скоро, за да сключат важен търговски договор, за да внесат стока или да направят вътрешнообщностно придобиване, за да продадат стока или услуга, за която имат предварителна уговорка с клиент и т.н.

„Регихелп“ ООД е на пазара за регистрация на фирми от началото на 2010 г. Тогава вписването в Търговския регистър отнемаше между 8 и 10 работни дни в зависимост от натовареността на Агенцията по вписванията. И през 2010, и през 2011 г. сроковете драстично нарастваха през месец юни, поради изтичащия срок за публикуване на Годишните финансови отчети. За това допринасяха и непрестанните техническите проблеми със сървърите на информационната система на Търговския регистър.

В началото на 2011 г. регистрацията на фирма отнемаше около 40 календарни дни, поради изтичащия срок за пререгистрация на търговците, който в последствие беше удължен до 31.12.2011 г.

От пролетта на 2016 г.  регистрацията на нова фирма става в съвсем разумни срокове – между 2 и 3 работни дни от подаване на заявлението в Търговския регистър, в зависимост от моментната натовареност и броя на подадените заявления.

Когато говорим за срокове за регистрация на фирма от гледна точка на клиента, трябва да разгледаме още два проблема.

Първият е колко време ще бъде ангажиран клиентът по самата регистрация. Тъй като „Регихелп“ ООД е на пазара вече седем години и имаме натрупан солиден опит, изготвяме всички необходими документи за регистрация на фирма в рамките на 15 минути. В непосредствена близост имаме няколко нотариални кантори и офиси на търговски банки. Така ангажиментът за вас при регистрация на ЕТ е не повече от 30 мин., а при регистрация на ЕООД или ООД – не повече от 60 минути.

Вторият проблем касае времето, което ще ни отнеме да подадем вече подготвения пакет документи в Търговския регистър. В „Регихелп“ ООД това винаги се е случвало в деня на изготвяне на документите. С други думи, може да разчитате, че ако се обънете към нас за регистрация на фирмата, от наша страна няма да има каквото и да било забавяне и документите ще бъдат входирани в Търговския регистър почти незабавно.

За да получите актуална информация за сроковете за регистрация на фирма, моля свържете се с нас.

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree