Защо да НЕ регистрирате фирмата си сами

В днешно време, с оглед финансовата и икономическа обстановка в Република България, всеки човек, нормално и естествено, гледа да спести разходи от извършването на определени услуги. Регистрацията на фирма НЕ е една от тях. С вписването в Търговски регистър на фирмата лицето става субект на българското търговско право и придобива качеството „търговец“. Ето защо правилното изготвяне на необходимите документи от специалист е своевременна гаранция за успешна регистрация на фирмата.

Процедурата по регистрация, регламентирана в Търговския закон и в Закона за търговския регистър, на пръв поглед, може да бъде успешно извършена и от лица без юридическа правоспособност. Често, на практика, изготвянето на правилния и необходим набор от документи се оказва трудна задача пред неспециалистите. Убедете се сами защо регистрацията на фирма следва да се извърши от специалист:

ПАРИТЕ - няма да Ви излезне по-евтино. При регистрация на фирма следва да имате предвид, че се заплащат държавни, нотариални и банкови такси. „РЕГИХЕЛП“ ООД използва отстъпки при заплащането им и Вие спестявате съответно значителна сума от цялостната процедура. Например: за да регистрирате ООД/ЕООД следва да заплатите 160 лв. държавна такса, 6 лв. нотариална такса за заверка подписа на един управител и банкова такса за откриване на набирателна сметка на дружеството, която е различна в различните банки. Офисът на „РЕГИХЕЛП“ ООД е в близост до няколко банки, с чиято работа сме запознати. Това не само Ви гарантира консултация, от наша страна, коя е най-евтината възможност за извършване на услугата, но и спестяване на допълнителни средства, от Ваша страна. В повечето случаи, неспециалистите предпочитат и услугата запазване на име, за да са сигурни, че името на фирмата е свободно. Тази услуга не е задължителна и за нея следва да заплатите още 50 лв. Това, което „РЕГИХЕЛП“ ООД предлага - 250лв. крайна цена за цялата процедура по регистрация на ЕООД / ООД /с включени всички такси и хонорар за изготвяне за услугата/. „РЕГИХЕЛП“ ООД има голям опит в работата с Търговски регистър и е запознато с всички специфики и особености при проверката на име в информационната база на регистъра. Резултатът - спестявате допълнителните 50 лв. държавна такса за запазването на име.

ВРЕМЕТО - за неспециалист отнема значително време да се ориентира в нормативната база и да изготви необходимия набор от документи за регистрация на фирма. Често лицата изготвят неправилно документите или подават излишни такива, което неминуемо води до постановяването на отказ от длъжностните лица по регистрацията. Указанията в интернет сайтовете често са непълни и не дават точен и конкретен отговор какви точно документи следва да подаде лицето за дадена правноорганизационна форма. Това, което „РЕГИХЕЛП“ ООД предлага ? не повече от 1 астрономически час от времето Ви за цялата процедура – изготвяне на документите, посещение при нотариус и ходене до банката. Спестявате не само усилия, но и ценно време, което бихте изгубили, ако се редите по опашки.

ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КОНСУЛТАЦИЯ С ЮРИСТ - много често хората не са наясно и подценяват къде е най-подходящо, с оглед конкретния случай, да е адресът на управление на фирмата, размерът на учредителния капитал, с оглед извършваната от дружеството дейност, начинът на представляване и други обстоятелства. Допълнителните промени след като вече е направена регистрация на фирма, Ви костват съответно допълнително време и пари.

ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ОТКАЗ - Не на последно място, не винаги сте сигурни, че сте извършили всичко необходимо, за да бъде вписана в Търговски регистър фирмата и да не получите отказ. При получаването на такъв, не само че следва да извършите всички действия по регистрация на фирма наново, но и често да заплатите нова държавна такса. Изготвянето на документите от „РЕГИХЕЛП“ ООД Ви гарантира вписване без да се притеснявате за постановяването на отказ.

Направете правилния избор!

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree