Услуги, които предлагаме

 • Регистрация на ЕТ
 • Регистрация на ЕООД
 • Регистрация на ООД
 • Регистрация по избор по ЗДДС /за новорегистрирани фирми/
 • Промяна на обстоятелства /име, седалище, адрес, предмет на дейност/
 • Извличане на Актуално състояние от Търговския регистър
 • Увеличаване на капитал на ООД / ЕООД
 • Преобразуване на търговски дружества
 • Прехвърляне на дружествени дялове
 • Прехвърляне на търговско предприятие
 • Наследяване на търговско предприятие на починал едноличен търговец
 • Публикуване на ГФО
 • Изготвяне на договори с и без материален интерес
 • Доплащане при непарична /апортна/ вноска
 • Вписване на нов съдружник без продажба на дялове
 • Наследяване на дружествени дялове на починал съдружник
 • Регистрация на ЕООД / ООД със собственик българско юридическо лице
пълен списък с услуги и цени >>

Регистрация на ЕООД

„Регихелп” ООД предлага компетентна и експресна помощ при регистрация на ЕООД, ООД и ЕТ на най-ниските цени в гр. София!

Офисът ни се намира в ж.к. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 14, на 30 м. от входа на Агенция по вписванията.

Целият ви ангажимент ще бъде в рамките на 40 минути. След промените в Търговския закон, началният капитал за регистрация на дружество с ограничена отговорност стана само 2 лв., което направи изключително достъпно за всеки да регистрира своя фирма.

 

Какво ви предлагаме с нашата услуга по регистрация на ЕООД / ООД и ЕТ:

 • ще Ви разясним всички особености около първоначалното вписване на нова фирма;
 • ще Ви посъветваме какъв тип фирма да регистрирате (ЕТ, ЕООД или ООД);
 • ще подготвим надлежно всички необходими заявления и документи, нужни за регистрацията на Вашата фирма;
 • ще Ви съпроводим до нотариус за заверка на необходимите документи;
 • ще подадем от Ваше име наборът от изискуемите документи в Агенцията по вписванията;
 • ще извлечем удостоверение за актуално състояние след вписването на фирмата (услугата се заплаща допълнително).

Как да спестите ценно време:

За да не чакате попълването на документите в нашия офис, можете да ни изпратите предварително на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. следната информация:

 • данни на едноличния собственик/съдружниците по лична карта;
 • данни на управителя/управителите;
 • желаната правна форма (ЕТ, ЕООД, ООД);
 • име на желаната от Вас фирма (2 варианта, в случай, че едното е заето);
 • седалище и адрес на управление на фирмата;
 • размер на началния капитал (минимумът е 2 лв. за ООД и ЕООД) и как ще се разпределя между съдружниците (за ООД).
 • основния предмет на дейност

По този начин ние ще изготвим предварително Вашите документи за регистрация на фирма, а Вие ще трябва само да ги разпишете.

Крайни цени за регистрация на ЕООД / ООД и ЕТ:

Услуга Хонорар + Държавни такси
Регистрация на ЕТ 500 лв
Регистрация на ЕООД / ООД със собственик българско физическо лице 560 лв
Регистрация на ЕООД / ООД със собственик българско юридическо лице 560 лв
Регистрация на ООД / ЕООД със собственик чуждестранно физическо лице 560 лв
Регистрация на ООД / ЕООД със собственик чуждестранно юридическо лице 560 лв

 

Във връзка с настъпилите изменения в Търговския закон Ви уведомяваме,  че от 01.01.2017г.  взетите  решения от компетентността на Общото събрание/Едноличния собственик на капитала, а именно:

 • Приемане и изключване на съдружници, съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 • Намаляване и увеличаване на капитала;
 • Избор на управител;
 • Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

следва да се извършват с нотариално удостоверяване на подписи и съдържание.,  съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, 5, предложение първо и т. 7/.

Законът предвижда възможност гореизброените решения да се вземат само в ПИСМЕНА ФОРМА, БЕЗ НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА НА ПОДПИСИ И СЪДЪРЖАНИЕ / чл. 137, ал. 4 ТЗ/. За Ваше улеснение и намаляване дължимите нотариални такси, Ви уведомяваме, че нашата практика се позовава именно на тази разпоредба.

В случай, че не сте съгласни с горепосочените обстоятелства, се задължавате да ни уведомите в писмена форма.

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree