Необходим ли ви е касов апарат

Един от въпросите, които вълнуват търговците при регистрация на фирма, особено тези, които го правят за първи път, е дали ще им е необходим касов апарат. На въпроса не може да бъде отговорено еднозначно.

За повечето видове дейности няма нормативна уредба, която да задължава търговците да имат касов апарат. Тук е мястото да вмъкнем, че от 01.04.2012 г. всички касови апарати следва да са свързани с Националната агенция по приходите.

С каквато и дейност да се занимавате, се предполага, че сте на пазара, за да генерирате печалба, а печалба без парични постъпления (плащания към вас) не е възможна. Паричните постъпления получавате под формата на пари в брой или преводи на суми по банков път.

Необходимостта от касов апарат се обуславя от естеството на дейността. Ако дейността ви го позволява, можете да получавате плащания само по банков път. Много фирми се разплащат само по този начин, което освен редица други предимства, улеснява и воденето на счетоводство.

Има редица случаи, в които това не е възможно. Например ако се занимавате с продажба на хранителни стоки, вероятно ще ви е трудно да убедите клиентите си да отидат до най-близката банка, за да ви преведат парите за направените покупки. Същото важи за почти всякакъв вид търговия на дребно.

Друг важен проблем, върху който е добре да се замислите, е дали да закупите мобилен или стационарен касов апарат. Мобилното фискално устройство има вградена презареждаща се батерия, което ви позволява да получавате плащания навсякаде, а стационарния – единствено в търговския ви обект. Първият вид е удобен за носене и много от куриерските фирми използват точно такива устройства, а вторият е по-функционален и като цяло има повече възможности.

В случай, че фирмата ви се регистрира доброволно по ЗДДС преди да започнете дейност, ви съветваме да отложите покупката на касов апарат, докато регистрацията по ЗДДС, тъй като в противен случай ще се наложи отново да посетите доставчика си на касови апарати за въвеждане на ДДС номер.

Повече информация а предлаганите от нас касови апарати можете да получите като се свържете с нас.  

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree