Защита на личните данни

"РЕГИХЕЛП" ООД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайта на фирмата и правото Ви да бъдат управлявани след изричното Ви съгласие, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни.

1. Идентификационни данни на администратора и координати за връзка

Име: "РЕГИХЕЛП" ООД, ЕИК: 204748947
Адрес: гр. София, ул. Елисавета Багряна № 14, ап. партер, офис 1.
E-mail: info@regihelp.com

2. Цели на обработване

Целта на събирането и обработването на данни е: предлагането на консултантски услуги при регистрация на фирма, сдружение, фондация, промяна на вписани обстоятелства, заличаване и ликвидация на ЕТ, ЕООД, ООД, ЕАД и АД на изключително атрактивни цени. Предлагаме на нашите клиенти и услуги по регистрация по ЗДДС, публикуване на финансови отчети, изработка на фирмени печати и др. и да изпълняват множество свързани функции на сайта: http://regihelp.com/

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация при попълването на формата за онлайн заявка и за да бъдат подготвени документите Ви за услугите, които фирмата предлага, а именно: регистрация на фирма, сдружение, фондация, промяна на вписани обстоятелства, заличаване и ликвидация на ЕТ, ЕООД, ООД, ЕАД и АД т.е. име, ЕГН, номер на л.к. (данни, необходими за изготвянето на документите, които следва да бъдат подписани пред нотариус), електронна поща, адрес. "РЕГИХЕЛП" ООД, под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по уеб сайта: http://regihelp.com/

3. Категории лични данни които ще се обработват

Услугите, които предлага сайта на http://regihelp.com/ , при изричното желание на потребителя за въвеждането им, при попълване на онлайн заявка за: регистрация на фирма, сдружение, фондация, промяна на вписани обстоятелства, заличаване и ликвидация на ЕТ, ЕООД, ООД, ЕАД и АД , предполага да бъдат предоставени лични данни като: име, ЕГН, номер на л.к. (данни, необходими за изготвянето на документите, които следва да бъдат подписани пред нотариус), електронна поща, телефонен номер, адрес.

Сайтът на http://regihelp.com/ не събира данни с категория специални данни по смисъла на чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679. С това съгласие вие се задължавате да не съхранявате и изпращате такива данни чрез сайта, като например - данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и административни нарушения.

4. Категории получатели на данните

Функцията на http://regihelp.com/ е информационна платформа, която предоставя информация и професионална консултация относно процедурите по регистрация на фирма, сдружение, фондация, промяна на вписани обстоятелства, заличаване и ликвидация на ЕТ, ЕООД, ООД, ЕАД и АД.

С попълването на формата за онлайн заявка, Вие предоставяте възможност на служителите на фирмата да получат информация за личните Ви данни, за да изпълнят някоя от гореописаните услуги, които фирмата предлага, като Вие сами определяте услугата.

5. Информация за правата на субекта на данни:

Имате възможност и да се откажете от съгласието за обработване на данните Ви, като подадете искане за изтриване на подадената от Вас информация, с посочване, че се отказвате да ползвате избраната от Вас услуга на e-mail: info@regihelp.com

Вие имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни, което се основава на задача от обществен интерес, упражняване на официално правомощие или на легитимен интерес.

6. Задължително ли е предоставянето на лични данни ?

В случай че, желаете да попълните формата за онлайн заявка за регистрация на фирма, сдружение, фондация, промяна на вписани обстоятелства, заличаване и ликвидация на ЕТ, ЕООД, ООД, ЕАД и АД задължителната информация, която трябва да предоставите е: име, ЕГН, номер на л.к. (данни, необходими за изготвянето на документите, които следва да бъдат подписани пред нотариус), електронна поща, телефонен номер, адрес,като същите могат да бъдат предоставени и на място в офиса ни, по Ваш избор.

Предоставянето на личните Ви данни в останалата функционална част на сайта е напълно доброволно, по Ваше желание.

7.Срок на съхранение

Сайтът на http://regihelp.com/ съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от необходимия за попълването на изискуемата информация в уебсайта.

След изтичането на този срок "РЕГИХЕЛП" ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне (до 14 дни).

8. Дали данните ще се предоставят на трета държава извън ЕС?

Предоставените от Вас данни няма да бъдат предоставени на трета държава извън ЕС.

9.Сигурност от страна нa "РЕГИХЕЛП" ООД

- Предоставените от Вас данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.
-"РЕГИХЕЛП" ООД ще използва личните Ви данни единствено за гореописаните цели, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас.
- "РЕГИХЕЛП" ООД няма право да продава или търгува с Вашите лични данни.
- Служителите на "РЕГИХЕЛП" ООД са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни.

"РЕГИХЕЛП" ООД се води от приетата фирмена политика за защита на личните данни, която е представена в Комисията за защита на лични данни и се ръководи стриктно от нея при съхранение на личните данни, получени от регистрирани потребители в сайтa, собственост на компанията.