Дистанционно откриване на фирма на чужденец

В настоящата статия ще разгледаме възможността чуждестранно физическо лице без български документ за самоличност, което не се намира на територията на Република България, да стане едноличен собственик на капитала или съдружник и съответно управител на дружество с ограничена отговорност и някои чисто технически детайли.

В случай, че лицето се намира на територията на Република България, моля прочетете статията „Регистрация на фирма на чужденец“.

В случай, че желаете да регистрирате търговско дружество със собственик или съдружник чуждестранно юридическо лице, моля свържете се с нас за повече информация.

След като получим цялата необходима информация за учредяване на дружеството – данни от документ за самоличност, име на фирмата, адрес на управление, размер на учредителния капитал, управление и начин на представляване, предмет на дейност и т.н – независимо дали от търговеца, който не се намира в страната или от негов близък или посредник, ние от „Регихелп“ ООД изготвяме всички необходими документи и ги изпращаме по имейл.

Повечето документи следва единствено да се разпечатат, прочетат и подпишат, но има и два проблема, които следва да се засегнат по-обстойно.

Първият от тях е, че съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за търговския регистър, за откриване на фирма е необходимо да се представи нотариално заверено съгласие и образец от подписа на търговеца. Тъй като лицето не се намира  на територията на Република България, къде може да бъде заверен този документ?

Вторият проблем е свързан с откриването на набирателна сметка. Необходимо е да бъде упълномощено лице в България (служител на „Регихелп“ ООД или близък на управителя), което да открие сметката и да получи документ за внесения капитал. Но къде може да бъде изготвено такова пълномощно?

Съществуват две решения на изложените по-горе проблеми при откриване на фирма.

Първото решение е документите да се преведат на съответния език и да се заверят от местен нотариус, след което да заверят с апостил и да се изпратят в България за обратен превод и легализация и тогава да се представят в Търговския регистър и съответно пред банката.

По-лесното решение е документите да се заверят в Консулска служба на Република България в съответната държава. Тогава не е необходимо да се превеждат, нито да се легализират, но това решение не винаги е приложимо, тъй като клиентът може да се намира на територия на стотици, понякога хиляди километри от такава служба.

При всички положения може да разчитате на индивидуално отношение от служителите на „Регихелп“ ООД, тъй като имаме клиенти от над тридесет юрисдикции по целия свят и богат практически опит.

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree