Услуги, които предлагаме

 • Регистрация на ЕТ
 • Регистрация на ЕООД
 • Регистрация на ООД
 • Регистрация по избор по ЗДДС /за новорегистрирани фирми/
 • Промяна на обстоятелства /име, седалище, адрес, предмет на дейност/
 • Извличане на Актуално състояние от Търговския регистър
 • Увеличаване на капитал на ООД / ЕООД
 • Преобразуване на търговски дружества
 • Прехвърляне на дружествени дялове
 • Прехвърляне на търговско предприятие
 • Наследяване на търговско предприятие на починал едноличен търговец
 • Вписване на нов съдружник без продажба на дялове
 • Наследяване на дружествени дялове на починал съдружник
 • Регистрация на ЕООД / ООД със собственик българско юридическо лице
пълен списък с услуги и цени >>

Полезни статии

Регистрация на фирма в София

 

„Регихелп” ООД предлага на клиентите си пълна гама от услуги по регистрация на фирма, промяна на вписани обстоятелства, заличаване и ликвидация на ЕТ, ЕООД, ООД, ЕАД и АД на изключително атрактивни цени. Предлагаме на нашите клиенти и услуги по регистрация по ЗДДС, публикуване на финансови отчети, изработка на фирмени печати и др.

Нашата цел е да бъдем в услуга на предприемачите, които стартират своя бизнес и на тези, които имат нужда от правна помощ след регистрацията, като им предложим качествено обслужване на най-ниските цени в гр. София! Ние сме екип от млади и амбициозни юристи с дългогодишен опит в регистрирането на търговски дружества и ще се радваме да ни се доверите!

Офисът ни се намира ж.к. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 14, на 30 м. от входа на Агенция по вписванията, което значително ускорява процеса по регистрация на фирма - ЕООД, ООД и ЕТ.

Крайни цени за откриване на фирма

Услуга Хонорар + Държавни такси
Регистрация на ЕТ 500 лв
Регистрация на ЕООД / ООД със собственик българско физическо лице 560 лв
Регистрация на ЕООД / ООД със собственик българско юридическо лице 560 лв
Регистрация на ЕООД / ООД със собственик чуждестранно физическо лице 560 лв
Регистрация на ЕООД / ООД със собственик чуждестранно юридическо лице 560 лв

Регихелп ООД има дългогодишен опит в съдействие за регистрация на търговски представителства, клонове, юридически лица с нестопанска цел, дружества по ЗЗД и регистрации по ЗДДС. За повече информация, свържете се с нас на 0899 666 201.

Популярни публикации за откриване на фирма

Защо да НЕ регистрирате фирмата си сами

В днешно време, имайки в предвид финансовата и икономическа обстановка в Република България, всеки човек, нормално и естествено, гледа да спести разходи от извършването на определени услуги. Откриване на фирма НЕ е една от тях. С вписването в Търговски регистър на фирмата лицето става субект на българското търговско право и придобива качеството „търговец“. Ето защо правилното изготвяне на необходимите документи от специалист е своевременна гаранция за успешна регистрация на фирма.

Често, на практика, изготвянето на правилния и необходим набор от документи се оказва трудна задача пред неспециалистите. Убедете се сами защо това следва да се извърши от специалист ...

още по темата >>

Начален капитал при регистрация на фирма

С промените в Търговския закон в сила от 01.01.2010 г. изискуемият минимален капитал за регистрация на ЕООД и ООД беше намален от 5000 лв. на 2 лв.

Това превърна правната форма дружество с ограничена отговорност в изключително атрактивен и достъпен за широк кръг предприемачи начин за правене на бизнес. Но дали откриване на фирма с 2 лв. капитал наистина е толкова добра идея?

още по темата >>

Срокове за регистрация на фирма

Много често в практиката се случва клиентите да поискат „експресна“ регистрация на фирма. Това е провокирано от различни по характер фактори – необходимо е да имат новорегистрирана фирма колкото е възможно по-скоро, за да сключат важен търговски договор, за да внесат стока или да направят вътрешнообщностно придобиване, за да продадат стока или услуга, за която имат предварителна уговорка с клиент и т.н.

още по темата >>
 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree