Заличаване на ЕТ и търговски дружества

„Регихелп“ ООД предлага компетентна помощ при заличаване и ликвидация на ЕТ и търговски дружества.

Какво ви предлагаме с нашата услуга:

  • ще подтогвим всички необходими документи и заявления;
  • ще ви съпроводим до нотариус за заверка на необходимите документи;
  • ще извадим необходимите удостоверения за липса на задължения от НАП и НОИ;
  • ще заплатим всички необходими държавни, нотариални и банкови такси от ваше име;
  • ще подадем изискуемите документите в Агенцията по вписванията;
  • ще извадим Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър след приключване на процедурата;

 

Крайни цени с включени държавни и банкови такси:

УслугаЦена
Заличаване на ЕТ 299 лв.
Ликвидация на ЕООД/ООД в ликвидация /вкл. обявяване на покана до кредиторите/ 399 лв.
Заличаване на ЕООД/ООД 299 лв.

 

Заличаване на ЕТ