Услуги, които предлагаме

 • Регистрация на ЕТ
 • Регистрация на ЕООД
 • Регистрация на ООД
 • Регистрация по избор по ЗДДС /за новорегистрирани фирми/
 • Промяна на обстоятелства /име, седалище, адрес, предмет на дейност/
 • Извличане на Актуално състояние от Търговския регистър
 • Увеличаване на капитал на ООД / ЕООД
 • Преобразуване на търговски дружества
 • Прехвърляне на дружествени дялове
 • Прехвърляне на търговско предприятие
 • Наследяване на търговско предприятие на починал едноличен търговец
 • Вписване на нов съдружник без продажба на дялове
 • Наследяване на дружествени дялове на починал съдружник
 • Регистрация на ЕООД / ООД със собственик българско юридическо лице
пълен списък с услуги и цени >>

Полезни статии

Полезни статииПреобразуване на ЕТ в ЕООД

Един от най-често задаваните въпроси в практиката ни е как едноличен търговец може да се „преобразува“ в ЕООД. В зората на демокрацията след възстановяването на търговското право като самостоятелен клон на правото законодателят въвежда термините „еднолична и колективна фирма на граждани“. Докато колективната фирма на граждани е сравнително близка като същност до днешните събирателни дружества, то едноличната фирма е първообразът на днешния едноличен търговец. През 90-те години на миналия век едноличният търговец е една от най-масовите и разпространени правни форми за осъществяване на търговска дейност. Търговският закон предвижда, че като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Това е и основната разлика между едноличния търговец и търговските дружества – търговските дружества са юридически лица - самостоятелни субекти на правото, различни от своите учредители, докато едноличният търговец е гражданин с адрес на територията на Република България, който придобива търговско качество като физическо лице.

продължава>
 

Седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция

Един от задължителните въпроси, възникващи при регистрацията на търговска фирма, без значение от правната форма на търговеца, е къде ще бъдат седалището и адресът на управление на търговеца. Този избор е с важно както практическо, така и чисто формално значение – без да бъде посочен конкретен адрес на търговеца, той не може да бъде вписан в Търговския регистър. Това е един от основните въпроси, с които търговците се сблъскват при първоначалната регистрация на фирмите си.

продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

Страница 3 от 3