Начален капитал при регистрация на фирма

С промените в Търговския закон в сила от 01.01.2010 г. изискуемият минимален капитал за регистрация на ЕООД и ООД беше намален от 5000 лв. на 2 лв. Това превърна правната форма дружество с ограничена отговорност в изключително атрактивен и достъпен за широк кръг предприемачи начин за правене на бизнес.

Но дали регистрацията на фирма с 2 лв. капитал наистина е толкова добра идея? И въобще каква е ролята на учредителния капитал? Ще се опитаме да отговорим на тези въпроси.

В правната литература учредителният капитал при регистрация на фирма се нарича още рисков. Казано с други думи, това са лични спестени средства на едноличния собственик или на съдружниците, които те са готови да рискуват в определено начинание, което смятат, че ще бъде печелившо.

А самото начинание отнема средства – от няколко стотин до няколко стотин хиляди или дори милиона лева. Тези средства са необходими за закупуване на стока, която по-късно ще бъде продадена в първоначален, преработен или обработен вид, за закупуване на средства за производство, машини, съоражения и т.н., за обзавеждане на офиси, обезпечаване на първите плащания към служители и контрагенти на фирмата.

Да си послужим с един лесен пример, за да илюстрираме ситуацията. Господин Иванов прави регистрация на фирма с 2 лв. капитал с цел да купува пчелни кошери от фирма X за 50 лв. и да ги продава на фирма Y за 60лв./бр. Идва време фирмата на г-н Иванов да направи първата си поръчка – 100 кошера, за които са му необходими 5000 лв. До този момент дружеството няма никакви приходи или разходи, а на касата има само 2 лв (внесеният капитал при учредяването).

В този момент дружеството няма средства да закупи стоката. Г-н Иванов, който по всяка вероятност мисли себе си и фирмата си за едно и също лице, вади от джоба си 5000 лв. и плаща стоката. Но от счетоводна гледна точка, тези 5000 лв. са заем, който г-н Иванов дава на дружеството. А сделката е търговска и не може да бъде безвъзмездна. Следователно г-н Иванов следва да начисли лихва на собствената си фирма и да плати данък, тъй като за него тази лихва е доход.

Това е причината, поради която съветваме клиентите си да внасят капитал при регистрация на фирма, достатъчен да обезпечи първоначалните им разходи.

Ако все пак нямате такава възможност, ви съветваме да внесете минимум 10-20 лв., а не 2 лв. Така капиталът ще е разделен на повече дялове и ако се наложи да приемате още няколко съдружника, няма да е необходимо да увеличавате капитала преди да можете да продадете част от дяловете.