Банкови такси за откриване на набирателна сметка

Задължително изискване на Закона за търговския регистър е, при регистрация на ЕООД или ООД, да се представи документ за внесен в банката капитал. Размерът на началния капитал е обект на друга наша статия, а тук ще се спрем на банковите такси, които търговските банки в България събират за откриване на набирателна сметка – така се наричат сметките на фирмите в процес на регистрация.

На първо място следва да отбележим, че откриването на набирателна сметка е еднократна банкова услуга. Какво имаме предвид с това? Обстоятелството, че сте открили набирателна сметка в една банка в никакъв случай не ви задължава за в бъдеще да продължите да работите със същата банка.

Набирателната сметка е такава, по която се внася учредителния капитал. За разлика от разплащателната сметка, при набирателната по дефиниция не могат да се извършват разпоредителни действия – внасяне (с изключение на уставния капитал), нареждане на преводи, получаване на преводи и теглене (с изключение на уставния капитал).

С оглед на гореизложеното, единственото, което следва да ви интересува при откриване на набирателна сметка, е коя банка ще ви издаде най-бързо и на най-добра цена документ за внесен капитал. След регистрацията на фирмата можете просто да изтеглите капитала и да закриете безплатно сметката и да откриете разплащателна сметка в любимата ви банка.

Таксите за откриване на набирателна сметка са различни за всяка банка. Банки със сравнително ниски такси са Първа инвестиционна банка (25 лв.), Райфайзенбанк (35 лв. за два часа и 25 лв. за един работен ден), Уникредит Булбанк (35лв.), ПроКредит Банк (20лв.). Банката с най-високи такси е Юробанк България (Пощенска банка), където откриването на сметка и издаването на удостоверение ще ви струва цели 60 лв.

В непосредствена близост до офиса ни има клон на Първа инвестиционна банка АД, с който работим в тясно сътрудничество. Там откриването на набирателна сметка за наши клиенти струва само 10 лв. и отнема 10-15 мин. По този начин „Регихелп“ ООД спестява на клиентите си излишни разходи и време.

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree