Срокове за регистрация на фирма

Много често в практиката се случва клиентите да поискат „експресна“ регистрация на фирма. Това е провокирано от различни по характер фактори – необходимо е да имат новорегистрирана фирма колкото е възможно по-скоро, за да сключат важен търговски договор, за да внесат стока или да направят вътрешнообщностно придобиване, за да продадат стока или услуга, за която имат предварителна уговорка с клиент и т.н.

„Регихелп“ ООД е на пазара за регистрация на фирми от началото на 2010 г. Тогава вписването в Търговския регистър отнемаше между 8 и 10 работни дни в зависимост от натовареността на Агенцията по вписванията. И през 2010, и през 2011 г. сроковете драстично нарастваха през месец юни, поради изтичащия срок за публикуване на Годишните финансови отчети. За това допринасяха и непрестанните техническите проблеми със сървърите на информационната система на Търговския регистър.

В началото на 2011 г. регистрацията на фирма отнемаше около 40 календарни дни, поради изтичащия срок за пререгистрация на търговците, който в последствие беше удължен до 31.12.2011 г.

От пролетта на 2016 г.  регистрацията на нова фирма става в съвсем разумни срокове – между 2 и 3 работни дни от подаване на заявлението в Търговския регистър, в зависимост от моментната натовареност и броя на подадените заявления.

Когато говорим за срокове за регистрация на фирма от гледна точка на клиента, трябва да разгледаме още два проблема.

Първият е колко време ще бъде ангажиран клиентът по самата регистрация. Тъй като „Регихелп“ ООД е на пазара вече седем години и имаме натрупан солиден опит, изготвяме всички необходими документи за регистрация на фирма в рамките на 15 минути. В непосредствена близост имаме няколко нотариални кантори и офиси на търговски банки. Така ангажиментът за вас при регистрация на ЕТ е не повече от 30 мин., а при регистрация на ЕООД или ООД – не повече от 60 минути.

Вторият проблем касае времето, което ще ни отнеме да подадем вече подготвения пакет документи в Търговския регистър. В „Регихелп“ ООД това винаги се е случвало в деня на изготвяне на документите. С други думи, може да разчитате, че ако се обънете към нас за регистрация на фирмата, от наша страна няма да има каквото и да било забавяне и документите ще бъдат входирани в Търговския регистър почти незабавно.

За да получите актуална информация за сроковете за регистрация на фирма, моля свържете се с нас.