Необходим ли е фирмен печат

Един от въпросите, който вълнува едноличните търговци и управителите на търговски дружества след регистрацията на фирмата е, необходим ли е фирмен печат и може ли спокойно да се извършва търговска дейност без такъв.

Трудно е за вярване, но в България липсва нормативна уредба за фирмените печати. С други думи, няма закон или подзаконов нормативен акт, който да задължава търговците да имат собствен печат. Дори производството на фирмени печати не е правно регулирано – на практика всеки може да си закупи техническите средства, необходими за изработката на фирмени печати, и да започне да ги изработва.

Затова отговорът на въпроса, необходим ли е фирмен печат, следва да се потърси по-скоро в практиката.

Търговските банки в България имат различна вътрешна политика по отношение на фирмените печати. Една част от тях не изискват фирмен печат за управление на банковите сметки. Други дават избор на клиентите си – ако търговецът предпочита, в документацията, която се намира в банката, се записва, че фирмата ще работи без печат и в последствие банкирането се осъществява без такъв. Трета група банки не само изискват фирмен печат при откриването на разплащателна банкова сметка, но и задължават търговците да полагат печата при извършване на всякакви разпоредителни действия със средствата, намиращи се в нея, - внасяне, теглене, нареждане на преводи и т.н.

В Закона за счетоводството е уреден въпросът за задължителните реквизити на фактурата и фирменият печат не е един от тях. Въпреки това, фирмите, които не полагат печат на фактурите си, често имат проблеми с клиентите си или други контрагенти, които претендират, че фактурата е невалидна, след като на нея няма печат. Изобщо печатът дотолкова се е наложил в практиката, че въпреки липсата на нормативна уредба, фирмите, които нямат собствен печат, често са смятани за не дотам легитимни.

Да приемем, че някак си сте се справили с цитираните по-горе проблеми – работите с банка, която не изисква фирмен печат и сте убедили контрагентите си, че сте легитимни въпреки липсата на такъв. Най-големият проблем, който ще срещнете, е с органите на данъчната администрация. На практика е невъзможно да подадете какъвто и да е документ до НАП без да имате фирмен печат. Самите формуляри изискват от търговците да полагат печат. Той е необгодим при подаване на заявления за регистрация по ЗДДС, при искане за издаване на документ, при подаване на годишна данъчна декларация и т.н. Да отидете до данъчното без печат е като да отидете на война без оръжие.

Във връзка с гореизложеното, „Регихелп“ ООД ви съветва да поръчате фирмен печат още при регистрацията на фирмата и ако носенето му ви представлява проблем, да се спрете на някой от джобните варианти.

 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree