Услуги, които предлагаме

 • Регистрация на ЕТ
 • Регистрация на ЕООД
 • Регистрация на ООД
 • Регистрация по избор по ЗДДС /за новорегистрирани фирми/
 • Промяна на обстоятелства /име, седалище, адрес, предмет на дейност/
 • Извличане на Актуално състояние от Търговския регистър
 • Увеличаване на капитал на ООД / ЕООД
 • Преобразуване на търговски дружества
 • Прехвърляне на дружествени дялове
 • Прехвърляне на търговско предприятие
 • Наследяване на търговско предприятие на починал едноличен търговец
 • Публикуване на ГФО
 • Изготвяне на договори с и без материален интерес
 • Доплащане при непарична /апортна/ вноска
 • Вписване на нов съдружник без продажба на дялове
 • Наследяване на дружествени дялове на починал съдружник
 • Регистрация на ЕООД / ООД със собственик българско юридическо лице
пълен списък с услуги и цени >>

Регистрация на ЕООД

„Регихелп” ООД предлага компетентна и експресна помощ при регистрация на ЕООД, ООД и ЕТ на най-ниските цени в гр. София!

Офисът ни се намира в ж.к. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 14, на 30 м. от входа на Агенция по вписванията.

Целият ви ангажимент ще бъде в рамките на 40 минути. След промените в Търговския закон, началният капитал за регистрация на дружество с ограничена отговорност стана само 2 лв., което направи изключително достъпно за всеки да регистрира своя фирма.

 

Какво ви предлагаме с нашата услуга по регистрация на ЕООД / ООД и ЕТ:

 • ще Ви разясним всички особености около първоначалното вписване на нова фирма;
 • ще Ви посъветваме какъв тип фирма да регистрирате (ЕТ, ЕООД или ООД);
 • ще подготвим надлежно всички необходими заявления и документи, нужни за регистрацията на Вашата фирма;
 • ще Ви съпроводим до нотариус за заверка на необходимите документи;
 • ще подадем от Ваше име наборът от изискуемите документи в Агенцията по вписванията;
 • ще извлечем удостоверение за актуално състояние след вписването на фирмата (услугата се заплаща допълнително).

Как да спестите ценно време:

За да не чакате попълването на документите в нашия офис, можете да ни изпратите предварително на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. следната информация:

 • данни на едноличния собственик/съдружниците по лична карта;
 • данни на управителя/управителите;
 • желаната правна форма (ЕТ, ЕООД, ООД);
 • име на желаната от Вас фирма (2 варианта, в случай, че едното е заето);
 • седалище и адрес на управление на фирмата;
 • размер на началния капитал (минимумът е 2 лв. за ООД и ЕООД) и как ще се разпределя между съдружниците (за ООД).
 • основния предмет на дейност

По този начин ние ще изготвим предварително Вашите документи за регистрация на фирма, а Вие ще трябва само да ги разпишете.

Крайни цени за регистрация на ЕООД / ООД и ЕТ:

Услуга Хонорар + Държавни такси
Регистрация на ЕТ 179 лв
Регистрация на ЕООД / ООД със собственик българско физическо лице 199 лв
Регистрация на ЕООД / ООД със собственик българско юридическо лице 199 лв
Регистрация на ООД / ЕООД със собственик чуждестранно физическо лице 399 лв
Регистрация на ООД / ЕООД със собственик чуждестранно юридическо лице 599 лв

 

Във връзка с настъпилите изменения в Търговския закон Ви уведомяваме,  че от 01.01.2017г.  взетите  решения от компетентността на Общото събрание/Едноличния собственик на капитала, а именно:

 • Приемане и изключване на съдружници, съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 • Намаляване и увеличаване на капитала;
 • Избор на управител;
 • Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

следва да се извършват с нотариално удостоверяване на подписи и съдържание.,  съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, 5, предложение първо и т. 7/.

Законът предвижда възможност гореизброените решения да се вземат само в ПИСМЕНА ФОРМА, БЕЗ НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА НА ПОДПИСИ И СЪДЪРЖАНИЕ / чл. 137, ал. 4 ТЗ/. За Ваше улеснение и намаляване дължимите нотариални такси, Ви уведомяваме, че нашата практика се позовава именно на тази разпоредба.

В случай, че не сте съгласни с горепосочените обстоятелства, се задължавате да ни уведомите в писмена форма.