Онлайн заявка за регистрация на фирма

1. Данни за дружеството

1.1 Име на фирмата (Наименование)

Вторият вариант е пожелание в случай, че първия е зает. Ще се свържем с вас, ако и двата са заети.
ЕООД
ЕООД
Ltd
(Само ако желаете дружеството да се изписва и на латиница)

1.2 Адрес на управление

Посочете гр./с., ул №, бл, вх,ет,ап.

1.3 Основни дейности

Посочете основните дейности, а ние ще формулираме цялостно предмета на дейност.

1.4 Учредителен Капитал в лева

Мининумът е 2 лв.
лв.
2. Данни за учредителя
3. Данни за управителя
Управителят и собственикът са едно и също лице
4. Данни за контакт
5. Коментар Ако има нещо друго, което желаете да отбележите Ако не сте сигурни за нещо, отбележете в коментара, че желаете да го обсъдим, или ни се обадете по телефона. Не се колебайте да ни потърсите, ако имате нужда от разяснения.
Анти-спам код: