Цени на нашите услуги

Уважаеми клиенти, всички посочени на сайта цени са крайни и за вас не възниква задължение да подписвате договори за счетоводно обслужване или други услуги.

За да си запишете час, може да се обаждате всеки ден от седмицата на телефон 0899 4444 51.

Работното ни време с клиенти е от понеделник до петък от 9:00 ч. до 16:30 ч., с изключение на официалните празници.

ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ СЛЕДНАТА ОФЕРТА, ВАЛИДНА ДО 31.12.2018 Г.:

Услуга Хонорар + Държавни такси
Регистрация на ЕООД

359 лв.
с включени държавни, нотариални и банкови такси

Регистрация на ООД

359 лв.
с включени държавни, нотариални и банкови такси

Регистрация на ЕТ 179 лв.
Регистрация по ЗДДС 199 лв.
Счетоводство 99 лв.
Публикуване на ГФО 139 лв.
Промяна на име 239 лв.
Промяна на седалище 239 лв.
Промяна на адрес 239 лв.
Смяна на управител 239 лв.
Промяна на предмет на дейност 239 лв.
Продажба на дружествени дялове 499 лв.
Ликвидация на ЕООД / ООД 399 лв.
Заличаване на ЕТ / ЕООД / ООД 299 лв.
Регистрация на ЕООД/ООД на чуждестранно физическо лице 399 лв.
Регистрация на ЕООД/ООД със собственик чуждестранно юридическо лице 599 лв.
Промяна на обстоятелства на ЕООД/ООД със собственик чуждестранно лице + 139 лв.
Актуално състояние 19 лв.
Изработка на фирмени печати от 29 лв.
Съдействие на фирми със задължения По договаряне
Регистрация на офшорни фирми По договаряне
Регистрация на администратор на лични данни 149 лв.
Изготвяне на Вътрешни правила по ЗМИП 99 лв.
Изкупуване на фирми със задължения 2000 лв.
Продажба на готови фирми 2500 лв.

 

* В посочената цена за регистрация на ЕООД/ООД не са включени единствено банковите комисионни за откриване на набирателна сметка. Повечето клиенти насочваме към Интернешънъл Асет Банк АД, където таксите са най-ниски – 10 лв., също и нотариална такса за заверка на образец от подпис на управител 6 лв.

** Посочената цена не включва нотариалните такси.

*** Регихелп ООД има дългогодишен опит в съдействие за регистрация на търговски представителства, клонове, юридически лица с нестопанска цел, дружества по ЗЗД и регистрации по ЗДДС. За повече информация, свържете се с нас на 0899 666 201.

**** Промяна в Търговския закон, относно неподавани ГФО за послените три години, законът предвижда откриване на производство по несъстоятелност.

Всички цени са в български лева и са окончателни. Върху хонорара и таксите не се начислява ДДС. Всички услуги са предплатен и и се заплащат в брой.

Ако не намирате цена на желаната от Вас услуга или имате въпрос, моля свържете се с нас чрез формата за запитване или на телефон 0899 4444 51.

ЕКИПЪТ НА РЕГИХЕЛП ООД РАЗПОЛАГА С КОМПЕТЕНТНИ И ТЯСНО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЮРИСТИ И СЧЕТОВОДИТЕЛИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ОПОРА ЗА ВАЩИЯ БИЗНЕС СЕГА И ЗАНАПРЕД!

Предлагаме на нашите клиенти представителство пред различни държавни институции.

______________________________________________________________

ВАЖНО: "РЕГИХЕЛП" ООД е регистриран АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни с идентификационен номер 413644!

499
 

Защита на личните Ви данни

Във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, може да се запознаете с политиката на "РЕГИХЕЛП" ООД за защита на лични данни и с политиката ни за съхранение на бисквитки.

Моля, запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уебсайт и услуги.

In connection with the implementation and application of the General Data Protection Regulation (Regulation (EC) 2016/679), which harmonizes the rules on personal data protection in the EU Member States, you can familiarize yourself with the policy of "REGIHLEP" LTD for the protection of personal data and with our policy for cookies. Please familiarize yourself with these policies, in order to continue to use our Web site and services.

Съгласен съм / I agree